Sai, sai, catarina

Sai sai catarina saia do mar
Venha ver idalina

Sai sai catarina

Saia do mar venha ver, venha ver

Sai sai catarina

Oi catarina, venha ver

Sai sai catarina

Sai do mar, venha ver, venha ver

Sai sai catarina

Saia do mar, idalina vem ver

Sai, sai, catarina