Çocuklar için Capoeira
 • Capoeira'nın çocuklar üzerinde iletişim ve sağlık faydaları
 • Kas kemik yapısının kuvvetlenmesi
 • Sinir-kas koordinasyonunun iyi seviyeyelere ulaşabilmesi
 • Bedenlerini daha bilinçli bir şekilde kullanabilme ve esneklik kazanabilme
 • Daha sosyal ve dışa dönük bireyler
 • Hiperaktif çocuklarda daha sakin davranış durumu
 • Duruş bozukluklarının düzeltilebilmesi
 • Denge sorunu yaşayan çocuklarda olumlu yönde ilerleme
 • İletişim kuramayan çocuklarda sosyalleşebilme
 • Yaşıtları arasında daha aktif ve girişken olabilme
 • Yaşıtlarına oranla her alanda daha fazla başarı gösterebilme
 • Yaşıtlarına göre daha olgun ve sorumluluk sahibi olabilme
 • Çocukluk döneminde fiziksel aktivitelere katılımın olumlu etkileri
 • Büyüme ve gelişmenin daha iyi olması
 • Aktif yaşam biçimi kazandırılması
 • İleride oluşabilecek hastalık risklerini azaltma
 • Vücut sağlığının olumlu etkilenmesi
 • Fiziksel uygunluk (fitnes) sağlanması
 • Aşırı kilo alımının önlenmesi
 • Kemik yoğunluğunun artırılması
 • Fiziksel yeteneklerin gelişimi
 • Vücudun hareket kabiliyetini anlama ve değerlendirme
 • Entelektüel gelişime katkı sağlama
 • Kişisel ve sosyal gelişime katkı sağlama
 • Kendine güveni geliştirme
 • Yaratıcı doğal yetenekleri geliştirme
 • Stresle baş edebilme yeteneğini kazanma
 • Ruhsal iyilik ve gelişme, kendini daha iyi hissetme,
 • Bir konuya yoğunlaşma (konsantrasyon) yeteneğini kazanma
 • Hoşgörü, iyi iletişim, saygı duyma, kendini tanıma, sebat etme, hedef koymayı öğrenme, zaman yönetimi becerisi kazanma, zorluklarla mücadele yeteneği kazanma, takım çalışmasını öğrenme gibi birçok olumlu kişilik özellikleri kazanma
 • Kötü alışkanlıkların edinilmesini önleme


 •